Android Question [SOLVED] Dialog in Dialog

rosippc64a

Active Member
Licensed User
Longtime User
Hi All,
I have a dialog with and edit field, a combobox and an info button. If I click the info button, I shows an info dialog. When I close this second info dialog with its ok button, the first dialog is also closes. How can I prevent this?

Thanks in advance
Stefan
Main dialog:
  ...
  dialog.Title = IIf(bKedv,"Nyugtavégi kedvezmény","Borravaló")
  Dim p As B4XView = XUI.CreatePanel("")
  p.SetLayoutAnimated(0, 0, 0, 100%x, 150dip)
  p.LoadLayout("szamlavegiKedvezmenydlg")
  lblDialogHeader.Text = IIf(bKedv,"Megadhat kedvezményt a teljes nyugtára!","Adja meg a borravaló mértékét!")
  edtDlgValue.Text = NumberFormat2(szlengedmeny,1,2,0,False)
  Private ime As IME
  ime.Initialize("xx")
  ime.ShowKeyboard(edtDlgValue)
  'ime.SetLengthFilter(edtDlgValue,3)
  edtDlgValue.RequestFocus
  edtDlgValue.SelectAll
  cmbDlgAfter.mBase.Visible = True
  If bKedv Then
    cmbDlgAfter.SetItems(Array As String("%","HUF"))
  Else
    cmbDlgAfter.SetItems(Array As String("%","HUF","FELKEREKÍT"))
  End If
  cmbDlgAfter.SelectedIndex = szlakedvsz
  ime.SetCustomFilter( edtDlgValue, edtDlgValue.INPUT_TYPE_NUMBERS, "1234567890")
  dialog.PutAtTop = True 'put the dialog at the top of the screen
  Wait For (dialog.ShowCustom(p, "OK", "", "MÉGSE")) Complete (Result As Int)
  If Result = XUI.DialogResponse_Positive Then
  ...
Info part:
Private Sub lblInfo_Click
  Private ime As IME
  ime.Initialize("xx")
  ime.HideKeyboard
  Private xdialog As B4XDialog
  xdialog.Initialize (Activity)
  xdialog.Title = "INFO"
  Private LongTextTemplate As B4XLongTextTemplate
  LongTextTemplate.Initialize
  LongTextTemplate.Text = $"A megadható érték háromféle lehet:
%: a nyugta végössegének adott része,
HUF: FIX összeg,
FELKEREKÍT: csak borravaló esetén, a nyugta végösszege és a megadott összeg közötti rész.
Ezek között úgy lehet váltani, hogy kattint az értéktől jobbra látható szövegen."$
  LongTextTemplate.CustomListView1.DefaultTextBackgroundColor = XUI.Color_White
  LongTextTemplate.CustomListView1.DefaultTextColor = XUI.Color_Black  
  Wait For (xdialog.ShowTemplate(LongTextTemplate, "OK", "", "")) Complete (Result As Int)
End Sub
 

DonManfred

Expert
Licensed User
Longtime User
Upvote 0
Top